zoeken

Inschrijfformulier

Achternaam (voorvoegsels voluit)(*)
Vul je volledige achternaam in

Voorletters(*)
Vul je voorletters in

Roepnaam(*)
Vul je roepnaam in

Geslacht(*)
Geef je geslacht aan

Geboortedatum (dd.mm.jjjj)(*)
Geboortedatum invullen svp (dd.mm.jjjj)

Adres(*)
Vul je adres in

Postcode(*)
Geef je postcode op (zonder spatie tussen cijfers en letters)

Woonplaats(*)
Vu hier je Woonplaats in

Telefoonnummer (vast)
Vul je vaste tel.nr in

Telefoonnummer (mobiel)(*)
Vul je telefoonnummer in (10 cijfers)

Bent u eerder lid geweest van DTW?(*)
Graag aangeven of je eerder lid bent geweest van DTW.

Bent u nu of eerder lid van een andere NOB-vereniging (geweest)?(*)
Bent u momenteel lid van een andere NOB-vereniging?

NOB-lidnr(*)
Vul je NOB-lidnr / logboeknr in

Bent u in het bezit van een duikbrevet?(*)
Heb je al een duikbrevet?

Indien ja: mijn hoogste duikbrevet is
Invalid Input

Ik wil me graag aanmelden voor de volgende Whatsapp-groepen
Invalid Input

E-mail
Ongeldig email addres.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

IBAN-rekeningnr(*)
Vul hier je IBAN-banknr in.

Voor contributiebetaling per factuur geldt dat deze vooraf voor een geheel jaar dient te worden voldaan. DTW brengt voor facturering extra kosten in rekening.

De vereniging sluit uit alle schade, in welke vorm dan ook, toegebracht aan eigendommen van de leden of aan de leden persoonlijk, ontstaan tijdens het deelnemen aan verenigingsactiviteiten in de ruimste zin van het woord, zomede onstaan tijdens het gaan of komen van bedoelde activiteiten, voor zover dwingend recht zich daar tegen verzet. Ondergetekende verklaart de uitsluiting van aansprakelijkheid te hebben gelezen en begrepen en verklaart er mee akkoord te gaan. Ondergetekende verklaart zich tevens akkoord met het contributiebesluit van DTW, zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2002. Het contributie- en huishoudelijk reglement zijn ter inzage bij het secretariaat (dat desgewenst een kopie beschikbaar zal stellen; ook beschikbaar op de website).


ONDERTEKENING.
Met de ondertekening van dit formulier verklaar ik bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, en ga ik akkoord met de gedragsregels van DTW.
Datum(*)
Invalid Input

Ondertekening (naam)(*)
ongeldige invoer

anti-spam check
anti-spam check
  RefreshInvalid Input

  

Last Update: General update: 18-10-2022 18:47

Vereniging Duikopleidingen Trainingen Nederland Onderwaterland Contact
Activiteitencommissie 1*,  2*,  3*, 4*.
Schema Senioren en jeugd Duikverhalen Nederland Sitemap
  Specialisaties   De Buddylijn  
  1* of 2* instructeur      

Copyright ┬ę 2017 Duikteam Woerden. Deze website is gebouwd door Gert Eggink en ontworpen door Gert Eggink & Lex Reichenfeld.
Overname van teksten, afbeeldingen en foto's van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van DTW.