zoeken

Opfris cursus duiken

introductiecursus 3Ben je in het bezit van een duikbrevet, maar heb je al heel lang niet meer gedoken?
Dan is dit het moment om je voormalige hobby weer op te pakken.
Om je kennisniveau en praktijkervaring een facelift te geven,
organiseert DTW voor (niet) leden een theorieles met zwembadduik.

De doelen van de opfris cursus, die DTW aanbiedt zijn:

 • ledenwerving (verenigingsdoel);
 • imago verbetering (duiksportbreed doel);
 • verhoging naamsbekendheid (verenigingsdoel);
 • vervulling van een wens (doel van een belangstellende).

Breveteisen Opfris cursus

De doelstelling is dat een deelnemer zijn kennis en vaardigheden van het sportduiken weer op niveau brengt,
zodat hij/zij op vakantie veilig en comfortabel kan duiken.

Ingangsniveau

zeepaardje.jpgOm deel te nemen aan de opfristraining moet de deelnemer:

 • tenminste 14 jaar zijn
 • minimaal beschikken over een duikbrevet. (NOB, CMAS, PADI, etc.)
 • de theoretische instructie hebben bijgewoond
 • de Controlelijst Opfristraining volledig hebben ingevuld en ondertekend
 • als je minderjarig bent een verklaring van geen bezwaar overleggen van ouders of voogd.

Duikervaring

De deelnemer moet tenminste beschikken over de duikervaring die vereist is bij het door hem behaalde duikbrevet.
De opfriscursus bestaat uit: theorieles + zwembadles.
Indien n.a.v. de opfris cursus besloten wordt lid te worden van DTW,
dan vind restitutie plaats van het bedrag van de opfris cursus.

Kosten

Voor de kosten van deze opfris cursus verwijzen we naar de pagina tarieven.

Wie verzorgt de opfris cursus?

Bevoegd tot het geven van een opfris cursus zijn:

 • 2*-instructeurs;
 • 1*-instructeurs;
 • 3*-duikers.

Assistentie kan verleend worden door 3*-duikers bij het bewaken van de veiligheid in het water of als duikcoördinator zoals bij de clubduiken.
De begeleider heeft een controlelijst opfristraining ter beschikking. Hierop staan belangrijke adviezen voor de deelnemer.
Door deze lijst te gebruiken, maak je de kans zo klein mogelijk dat je iets vergeet te melden.
Het is geen eis dat al deze oefeningen worden uitgevoerd.
Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de tijd en ruimte die voor de opfristraining beschikbaar is.

Theorieles

2009 04152e0050

Voorafgaand aan de praktijk dient de cursist zich te verdiepen in de theorie. Hiervoor stelt DTW het 1* duiker opleidingsboek met de daarbij behorende duikplanningstabel beschikbaar. Voor het theoriedeel heeft de begeleider de beschikking over een PowerPointpresentatie.

Praktijkles

Een opfris cursus bij DTW wordt in het zwembad één op één uitgevoerd, dus één cursist met één begeleider.

Uitvoering

De uitvoering van de opfris cursus wordt compleet verzorgd door de i.o.m. de training- en opleidingscoördinator gevraagde begeleider.
Voor de praktijkles maakt de begeleider gebruik van een leskaart met daarop omschreven
de uit te voeren zwembadoefeningen.
Het is aan de begeleider of alle op de kaarten genoemde oefeningen uitgevoerd gaan worden.
Het is immers geen eis dat alle handelingen uitgevoerd moeten worden.

Procedure aanmelding

Je meldt je aan bij de training- en opleidingcoördinator

 

Last Update: General update: 18-10-2022 18:47

Vereniging Duikopleidingen Trainingen Nederland Onderwaterland Contact
Activiteitencommissie 1*,  2*,  3*, 4*.
Schema Senioren en jeugd Duikverhalen Nederland Sitemap
  Specialisaties   De Buddylijn  
  1* of 2* instructeur      

Copyright © 2017 Duikteam Woerden. Deze website is gebouwd door Gert Eggink en ontworpen door Gert Eggink & Lex Reichenfeld.
Overname van teksten, afbeeldingen en foto's van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van DTW.