zoeken

Navigeren, zoeken, bergen....

P9010005-webNu overkomt het ons gelukkig niet dagelijks, maar het zal je maar gebeuren: je verliest tijdens je duik een kostbaar of dierbaar onderdeel van je uitrusting (je lamp, je camera, je mes, bedenk het maar). Of iemand spreekt je aan met de vraag: "Hé, jullie kunnen duiken hè, (snuggere opmerking...) . "... en ik ben daar net mijn bril/buitenboordmotor/ verloren, willen julie die voor me opduiken?" Of je bootje is omgeslagen, naar de diepte verdwenen en je wilt hem wel graag terug.... Wat doe je dan? Juist je gaat hem zoeken en probeert de boel te bergen. Maar als je dat netjes en georganiseert wilt doen, komt daar nog wel wat bij kijken...

Dit voorjaar heeft Ad Vernet de specialty Onderwateroriëntatie in combinatie met Zoeken en bergen 'op de DTW-kalender gezet', en daar hebben vijf mensen op gereageerd: Nancy, Bram, Klaas, Paul en ondergetekende. Wij wilden dat wel kunnen. Tijdens de eerste theorieavond bij Ad thuis (eigenlijk meer een opstartavond, waar het sociale aspect zeker zo belangrijk was als de theorie), werd duidelijk dat het onderdeel onderwateroriëntatie niet het zwaarste was. Het bijbehorende NOB-cursusboekje stelde niet zoveel voor (als je je 2* en 3* boek doorleest weet je al bijna meer...), maar voor het onderdeel zoeken en bergen werd meer van ons verwacht: niet alleen verwachtte Ad van ons dat we de theorie van het zoeken (welke methode, welke materialen, veiligheidsaspecten) onder de knie kregen, maar ook leren wat je moet doen wanneer je bijvoorbeeld je kostbare maar ook zware sloepje hebt gevonden. Of stel dat er een auto te water is geraakt, en die wil je bergen, wat doe je dan? Dat kwam allemaal in het bijbehorende boekje aan bod, maar een paar therorieavonden en enige praktijk lessen horen er ook bij. Ten eerste moesten we een keer oefenen met de sloep die Ad hiernaast heeft beschreven. Eerst hebben we hem te water gelaten, (er moet tenslotte wel wat te zoeken zijn), en en paar dagen later hebben we na de nodige berekingen te hebben gemaakt, het sloepje weer opgezocht en geborgen.
Natuurlijk hebben we hem na afloop weer laten verdwijnen. Dus voor de mensen die het leuk vinden: er ligt ergens in de Cattenbroekerplas een prachtig duikobject!

Ter voorbereiding van de eind(praktijk)toets werd van ons verwacht dat we een volledig zoek- en bergingsplan opstelden. Dat is een werkstuk geworden zoals de meesten van ons de afgelopen twintig jaar niet meer hebben gemaakt.... Wil je het eens lezen? Download ons plan

We beschrijven er een (fictief) ongeval in, waarbij een kano met inhoud in de golven is verdwenen, die wij weer willen opzoeken. Op een zonnige zondag hebben we dat gefixt, onder ruime belangstelling: niet alleen van DTW-ers en toevallige passanten. Maar ook de lokale pers is er op afgekomen, en die heeft een leuk stuk over DTW geschreven in de Woerdense Courant

knipsel-woerdense-courant

En omdat het de zeshonderdste duik was van Klaas, hebben we dat (en het slagen van ons allen) gevierd bij Klaas thuis. Ad, dank voor deze leuke en gezellige cursus; zo wil ik er nog wel een paar volgen!

Last Update: General update: 26-10-2021 09:08

Vereniging Duikopleidingen Trainingen Nederland Onderwaterland Contact
Activiteitencommissie 1*,  2*,  3*, 4*.
Schema Senioren en jeugd Duikverhalen Nederland Sitemap
  Specialisaties   De Buddylijn  
  1* of 2* instructeur      

Copyright © 2017 Duikteam Woerden. Deze website is gebouwd door Gert Eggink en ontworpen door Gert Eggink & Lex Reichenfeld.
Overname van teksten, afbeeldingen en foto's van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van DTW.