zoeken

De paling

palingAnquilla anquilla, of op zijn Hollands: de paling. We komen hem regelmatig tegen in de bijvoorbeeld de Reeuwijkse Plassen of de Spiegelpolderplas. Maar wist je dat het een bijzondere vis is, die met uitsterven wordt bedreigd? De paling heeft een lang slangachtig lichaam. De kieuwopeningen van de paling zijn zeer klein, zodat ze kunnen worden afgesloten. Hierdoor blijven de kieuwen nog lang vochtig als de vis zich op het land bevindt. En dat maakt hem best bijzonder, want hij kan zich al kronkelend over land (mits de ondergrond vochtig is)  van sloot naar sloot verplaatsen. Op deze manier kunnen ze via land geïsoleerde wateren bereiken, en zelf dijken en dammen passeren. De mannetjes worden ongeveer 60 cm lang, de wijfjes worden aanmerkelijk langer, namelijk 135 cm. Ze kunnen wel 30 jaar oud worden. De paling is in alle watertypes te vinden, met een grote voorkeur voor beschutte plekken. Ze verschuilen zich achter beschoeiing of rietwortels. Dikwijls graven ze zich in in de bodem. Op zee zijn mosselbanken of scheepswrakken favoriet. ’s Nachts verlaat de paling zijn schuilplaats om op zoek te gaan naar voedsel.


sargassozeeDe meeste palingen trekken na een verblijf  van 5 à 10 jaar in zoet water, terug naar de paaigronden. En dat is in zijn geval de Sargasoozee richting het Caribisch gebied! Daarvoor moeten zee maar liefst 6000 kilometer afleggen! Aangekomen in de Sargassozee planten ze zich op grote diepte voort. Na vier dagen komen de eitjes uit, de zogenaamde glasaaltjes. Deze babypalinkjes zijn doorzichtig om beter te kunnen overleven. In 21 maanden migreren de glasaaltjes met behulp van de oceaanstromingen naar het Europese continentaal plat.


glasaalAangetrokken door de geuren van het zoete water trekken ze de rivieren op met behulp van het getij. Ondanks het feit dat ze zich over land kunnen verplaatsen, beletten barrières als sluizen en dijken de aaltjes de rivieren op te trekken. Daarom worden er door sport- en beroepsvissers glasaal uitgezet in zoetwater, die onder andere bij de Nieuwe Waterweg worden geschept. Daarnaast hebben ze ook profijt van de vispassages die worden aangelgd om alle vissoorten te helpen om de vele kunstmatige barierres te overwinnen. Helaas is desondanks in de loop der jaren de palingstand hard achteruit gegaan. Dit heeft diverse oorzaken zoals barrières, inpoldering, aalscholvers die in grote getallen zijn toegenomen, overbevissing etc etc… Vroeger, zo’n 45 jaar terug ving mijn vader met peuren (dit is vissen met wormen aan een kluwen touw) gemiddeld een 60 palingen per nacht, tien jaar later waren dit er nog hooguit tien per nacht. Tegenwoordig wordt er op deze manier zelfs niets meer gevangen.Gelukkig weten wij duikers deze bijzondere vis, nog af en toe te spotten!

 

 

Last Update: General update: 18-10-2022 18:47

Vereniging Duikopleidingen Trainingen Nederland Onderwaterland Contact
Activiteitencommissie 1*,  2*,  3*, 4*.
Schema Senioren en jeugd Duikverhalen Nederland Sitemap
  Specialisaties   De Buddylijn  
  1* of 2* instructeur      

Copyright © 2017 Duikteam Woerden. Deze website is gebouwd door Gert Eggink en ontworpen door Gert Eggink & Lex Reichenfeld.
Overname van teksten, afbeeldingen en foto's van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van DTW.